Herkes için kültürel fırsatlar

Gelişimimiz sınıfta sona ermez. Aslında sadece orada başlar. Başkalarının fikirleri, görüşleri ve hayalleriyle temas etmek de aynı derecede önemlidir. İşte bu kültürdür. Neyse ki toplumumuzda çok yaygın bir şekilde gelişmiştir. Sadece herkes buna aynı şekilde erişemiyor.

Kids4Kids

Bugünün çocukları artık izole edilmiş bir balonun içinde yaşamıyor. Onlar dünyanın bir parçası. Okulları ve günlük çevreleri bunda önemli bir rol oynuyor. Pek çok çocuk kendini daha büyük bir amaca adamak istiyor. Okulda, özellikle de kentsel bağlamda, diğer çocukların kendilerinden daha zor durumda olduğunu görüyorlar. Bu konuda bir şeyler yapmayı çok istiyorlar.

ile birlikte Kids4Kids çocuklara ve gençlere diğer çocuklara sportif bir şekilde yardım etme fırsatı vermek ve böylece herkes için daha iyi bir dünyaya katkıda bulunmak istiyoruz.

Empatilerini eğlenceli bir şekilde geliştirmek ve onlara sosyal katılımın ne anlama gelebileceğini göstermek istiyoruz.