Herkes için eşit (dijital) fırsatlar

Çocuklar ve yetişkinlerin daha da gelişmesi için eğitim esastır. Pek çok ülkede eğitim sadece küçük bir azınlık için ayrılmıştır. Neyse ki ülkemizde durum farklı. Ancak Belçika'da 18 yaşına kadar gençler için zorunlu eğitim olmasına rağmen, ülkemizde de herkes aynı fırsatlara sahip değil. Sıcak bir Belçika için Girişimciler ile yapmak istediğimiz şey de bu. Dolayısıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında aktifiz.

Evde çocuklar için eğitim

Donanımınızı kalp yazılımına dönüştürün

Dijital araçlar giderek hayatımızın merkezine yerleşiyor. Okullarımızın da buna uygun şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ve onlar da tam olarak bunu yapıyorlar. Dizüstü bilgisayarlar giderek daha fazla sınıfı fethediyor. Bu iyi bir haber. Ancak bazı aileler için dizüstü bilgisayar satın almak söz konusu değil. İmkânları kısıtlı aileler için dizüstü bilgisayar ihtiyacı hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Bu nedenle Sıcak Bir Belçika İçin Girişimciler, herkesin dijital vitese geçebilmesi için kullanılmış dizüstü bilgisayarları toplamak, yenilemek ve dağıtmak istiyor.

Bugüne kadar 67 şehir ve kasabada 4.923 dizüstü bilgisayar dağıttık ve 125 yerel kuruluşa yardım ettik. Donanımınızı, dolayısıyla gerçekten HEARTware'inizi yapıyoruz.

Kullanılmış bir dizüstü bilgisayar bağışlarsanız, mahallenizdeki bir aileyi çok mutlu edersiniz. Entrepreneurs For a Warm Belgium sadece yenilenmiş bir dizüstü bilgisayar değil, aynı zamanda gerekli yazılım, bilgisayar faresi ve taşıma çantası da sağlıyor. Öğrenmeye hazır!

Yardım edilen aileler
0
projeler
0
öğretmenler
0
ülkeler
0

Dijital hızlanma yurt dışında da durmuyor

Afrikalı mülteciler bilgisayarla çalışmayı öğreniyor

Yurtdışında da üzerimize düşeni yapıyoruz. Şu anda Sıcak Bir Belçika için Girişimciler üyelerinden Koen Timmers tarafından Kenya'da kurulan Kakuma projesini destekliyoruz. 5 yıl önce Kakuma'daki mülteci kampına internet bağlantısı sağlayabilen bir cihaz ile bir dizüstü bilgisayar gönderdi. Bu şekilde mültecilere kamptaki çocuklara çevrimiçi eğitim verebildi. Bugün projenin 75 ülkeden 420 öğretmeni var. Hepsi de örneğin matematik, fen ya da İngilizce gibi alanlarda ücretsiz dersler veriyor.

Projelerimiz

Heartware Telenet

Telenet ile birlikte Heartware projesini başlattık. "Donanımınızı Heartware'e dönüştürün" sloganıyla şirketleri ve aileleri dizüstü bilgisayar bağışlamaya çağırıyoruz. Sıcak Bir Belçika İçin Girişimciler cihazı silecek ve dizüstü bilgisayarı yeniden en iyi hale getirecek. Böylece bu dizüstü bilgisayara çok ihtiyacı olan bir ailenin yanında yeni bir hayat kazanacak. Birlikte yarattığımız etki çok büyük. 2021 yılında bu proje için federal hükümetten de mali destek alabiliriz.

Video Oynat

Cyber Savvy Kids – Samen Slim Online

Kinderen zijn steeds meer online, maar niet iedereen heeft gelijke toegang heeft tot digitale middelen en vaardigheden. Daarnaast heeft 1 op 5 huishoudens met een laag inkomen geen toegang tot het internet

Kwetsbare kinderen lopen een groter risico op digitale uitsluiting, waardoor ze achterblijven op school en in hun sociale ontwikkeling. Het versterken van hun digitale weerbaarheid helpt hen niet alleen om veilig en verantwoord om te gaan met het internet, maar biedt ook gelijke kansen op onderwijs en maatschappelijke participatie.

Om op deze behoefte in te spelen, zijn we een partnerschap aangegaan met Kablodaki Bağlantı. Samen streven we ernaar dat elk kind toegang krijgt tot gelijke digitale kansen. Met ons Heartware-project hebben we tot op heden bijna 5.000 kinderen en gezinnen geholpen aan een laptop. Nu breiden we dit uit met een focus op het aanleren van digitale vaardigheden via workshops in scholen met een hoge mate van kwetsbaarheid.

In het eerste halfjaar van 2024 hebben we ons pilootproject succesvol gelanceerd op negen scholen in Limburg. In totaal hebben 530 leerlingen uit het vierde tot zesde leerjaar van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het middelbaar onderwijs deelgenomen aan de workshop "Cyboteur kim?". Deze interactieve workshop introduceert leerlingen spelenderwijs aan de valkuilen van het internet en helpt signaleren waar extra ondersteuning op het gebied van digitale vaardigheden nodig is.

Met deze aanpak hopen we een blijvende impact te maken op de digitale weerbaarheid van kinderen, zodat ze met vertrouwen en vaardigheid kunnen navigeren in de digitale wereld.

Video Oynat

Online Empowerment – Samen sterk in de digitale wereld

In samenwerking met onze partner Ligo ondersteunen we in het schooljaar 2023-2024 tien BENO-projecten. Deze projecten zijn gericht op anderstalige jongeren tussen de 18 en 26 jaar en bieden hen de nodige ondersteuning om hun integratie en ontwikkeling te bevorderen. Dankzij deze inspanningen kunnen we meer dan 185 jongeren direct helpen om hun toekomstperspectieven te verbeteren.

Dankzij deze mooie samenwerking kunnen we nu ook ouders van kwetsbare kinderen en jongeren begeleiden met het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Dit is cruciaal, aangezien ouders een sleutelrol spelen in de digitale ontwikkeling van hun kinderen. Onderzoek toont aan dat de digitale competenties van ouders direct invloed hebben op die van hun kinderen. Wanneer ouders vertrouwen hebben in hun eigen digitale vaardigheden, kunnen ze hun kinderen beter ondersteunen en beschermen. Hierdoor worden zowel de kinderen als hun ouders beter voorbereid op de uitdagingen van de digitale samenleving.

Toplama noktaları

Ne yapabilirsin ki?

Ailelere gerçekten yardımcı olabiliriz.
Ancak bunun için finansmana ve çalışan dizüstü bilgisayarlara ihtiyacımız var.
Nasıl yardım edebileceğinizi siz seçin.

Finansal destek

Sizin şirketiniz de yardımcı olabilir. Şirketler, her biri kendi kabiliyetine göre bize yardımcı olursa, birlikte toplumumuzu herkes için daha iyi hale getirebiliriz. Çünkü birlikte önemli bir fark yaratabiliriz.

Ayrıca dizüstü bilgisayarlar

Şirketler ve kurumlar, ailelerden bile daha fazla, düzenli olarak hala değiştirilmekte olan mükemmel çalışan dizüstü bilgisayarlara sahiptir. Eski cihazlarınıza yeni ve değerli bir hayat verilebilir.

Sıcak Bir Belçika İçin Girişimciler'in faaliyetleri ve işleyişi, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden (SKH) 9'una ulaşılmasına katkıda bulunmaktadır