Raf Lambrechts van Spar Lambrechts: “Als vader doet het pijn om te horen dat er kinderen met een lege boterhamdoos naar school gaan”

Raf Lambrechts kwam voor het eerst in contact met Ondernemers Voor een Warm België in 2020. Hij doneerde toen verschillende laptops zodat kinderen thuis online les konden volgen. Intussen steunt hij met z’n warme zaak Spar Lambrechts ook Brood(doos)nodig. En zo helpen ze nóg meer kansarme kinderen. Een mooie samenwerking die Raf graag uitlicht.

 

“Samen met mijn vader sta ik in voor de algemene leiding binnen Spar Lambrechts. Met 180 enthousiaste medewerkers streven we ernaar om de beste partner te zijn voor nabijheid en gemakswinkels, zoals Spar en Spar Express.”

 

Gestart als Heartware Donor

“We werkten voor het eerst samen met Ondernemers Voor een Warm België toen de COVID-periode startte in 2020. Kinderen moesten thuisblijven van school en hun lessen gingen online door. Omdat niet elk kind een eigen laptop heeft thuis, gingen ze bij Ondernemers Voor een Warm België op zoek naar laptops.”

“Toen we over dit project hoorden, deden we bij ons ook de kasten open en zochten we welke toestellen nog in aanmerking kwamen. Die brachten wij naar hen en zij brachten de toestellen in orde zodat ze bij de kinderen terechtkwamen die er nood aan hadden. En zo konden ook zij al hun lessen online volgen!”

 

Wekelijkse steun aan Brood(doos)nodig

“Intussen steunen we ook het project Brood(doos)nodig. Met Spar Lambrechts zitten we in de voedingssector. Wekelijks zijn er wel producten die op datum gaan komen en die producten schenken we dan aan een lokale organisatie. Zij zorgen verder voor de verdeling aan degenen die het het hardst nodig hebben.”

 

Elk kind heeft recht op zorgeloos opgroeien

“Als vader doet het pijn om te horen dat er kinderen zijn die met een lege boterhamdoos naar school gaan. Opleiding is essentieel en het is belangrijk om uit de kansarmoede te geraken, maar op een lege maag is het moeilijk om op te letten op school en om je goed te concentreren.”

“Een kind moet kunnen opgroeien in een stabiele gezinssituatie en zo de nodige structuur en basiscomfort meekrijgen. Het zou goed zijn moest er overal de nodige aandacht besteed worden aan kansarmoede, of dat nu op school, de sportclub of bij de jeugdbeweging is. Wees alert voor kinderen in kansarmoede.”

Wil jij ook meebouwen aan een warmer België?

Financiële steun

Ook jouw onderneming kan helpen. Als bedrijven ons helpen, elk naar eigen draagvermogen, dan kunnen we onze maatschappij samen beter maken voor iedereen. Want samen kunnen we een wezenlijk verschil maken.

Ook laptops

Bedrijven en instellingen hebben, nog meer dan gezinnen, regelmatig nog perfect werkende laptops die vervangen worden. Jouw oude toestellen kunnen een nieuw, waardevol leven krijgen.