Samen maken we een wezenlijk verschil

Nog steeds groeit 1 kind op 5 in armoede op of dreigt het in armoede terecht te komen.
Uitsluiting, pestgedrag, ongelijke onderwijskansen, een lege brooddoos en weinig ruimte voor ontspanning zijn vaak hun realiteit. Wij kunnen hier samen verandering in brengen. 

Onze missie is om zoveel mogelijk Belgische ondernemers te inspireren om samen een verschil te maken. Met jullie steun kunnen we kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen gelijke kansen bieden. We zijn dan ook ontzettend dankbaar voor de organisaties die ons op vandaag reeds structureel ondersteunen.

We laten je graag kennismaken met onze warme partners. 

Onze financiële partners

Onze financiële partners ondersteunen ons met een financiële bijdrage voor één of meerdere jaren. Dit stelt ons in staat om kwetsbare kinderen en gezinnen op een duurzame manier te helpen op de langere termijn.

Onze Heartware donoren

Om onze missie op vlak van onderwijs waar te maken, hebben we naast financiële steun ook nog werkende tweedehands laptops nodig.
Hiervoor zijn onze Heartware donoren onmisbaar.

Logistiek en administratief ondersteunende partners

Deze partners zijn essentieel voor onze operationele werking. Door hun belangeloze inzet is het mogelijk om onze werkingskosten
zo laag mogelijk te houden. Hierdoor kunnen we meer terug geven aan de kinderen die onze steun het meest nodig hebben.