Ondernemers voor een Warm België​

Ondernemers voor een Warm België​ is een organisatie van ondernemers die werkt met ondernemers om mensen, vooral kinderen, gelijke kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen. Zowel in eigen land als in het buitenland.

We spitsen onze inspanningen momenteel toe op drie werkgebieden: onderwijs, voeding en cultuur. Hierin selecteren we projecten die we ondersteunen met financiële en/of logistieke middelen.

Wij willen andere ondernemers inspireren om hun steentje bij te dragen en mee te bouwen aan een warmer België.

Mark Lens

aan het woord

“In 2020 liet ik de dagelijkse leiding van mijn IT bedrijf, dat ik meer dan 30 jaar geleden heb opgericht, over aan anderen. De tijd die ik daardoor heb vrij gekregen wil ik graag inzetten in de strijd tegen armoede. Samen met collega-ondernemers heb ik de vzw Ondernemers voor een Warm België opgericht. Onze vereniging wil kansarmoede aanpakken, in België én in het buitenland. We baseren ons hiervoor op drie pijlers: onderwijs, voeding en cultuur. “

Charlotte D’halewin

aan het woord

“Eind 2019 besloot ik mijn bedrijf te verkopen. Na 6 maanden in Peru te hebben gewerkt in een schooltje voor kansarme kinderen wist ik welke weg in wou inslaan. Nu zet ik me 100% in als operationeel verantwoordelijke bij Ondernemers voor een warm België. Iets moois teruggeven aan onze samenleving en samen bouwen aan een warmer België zorgt ervoor dat ondernemerschap een extra dimensie krijgt.”

Maxime Kenis

aan het woord

“Met veel trots zet ik mij in voor Ondernemers voor een Warm België omdat ik geloof in gelijke kansen voor iedereen, in het bijzonder voor kinderen en jongeren. De focus op onderwijs, voeding en cultuur vind ik van groot belang omdat dit de basis vormt voor een gezonde ontwikkeling en ontplooiing. Ik ben blij om deel uit te maken van dit mooi project en bij te dragen aan een positieve impact op de levens van anderen. Laten we samenwerken om gelijke kansen te creëren en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.”

Yannick Derudder

aan het woord

“Ik heb altijd gezocht naar een job die ik met passie kan doen. Iets dat ik doe omdat ik het graag doe, niet omdat het moet.En precies daarom ben ik zo vereerd dat ik me nu voltijds kan inzetten voor OVWB.Dat betekent dat ik me kan inzetten voor bedrijven, projecten, organisaties, mensen waarin ik mijn kernwaarden (puur, eerlijk, dankbaar & respectvol) helemaal kan terugvindenen van waaruit ik, in mijn omgeving en op mijn schaal, samen met jullie kan bijdragen aan een positieve impact op de levens van anderen.”

Wie we zijn

Ondernemers voor een warm België is een vzw met een Raad van Bestuur en een team van actieve leden die zijn samengesteld uit ondernemers. Zij zetten zich belangeloos in om kansarme gezinnen een kans op een betere toekomst te geven.

Jan Coninx

Iedereen ziet de maatschappelijke ongelijkheid. In een positieve maatschappij zou nochtans iedereen gelijke kansen moeten krijgen.

Ann Claes

Met OVWB wil ik er samen met een fijne groep ondernemers voor zorgen dat zoveel mogelijk (jonge) kinderen kansen kunnen grijpen.

Eline Grouwels

Vanuit mijn rol in de werkgroep Onderwijs draag ik graag mijn steentje bij. Interesses wekken bij jong talent voor nieuwe technologieën- een kansrijke (leer)omgeving creëren. Op deze manier kan ik ook iets terug geven aan de maatschappij.

Ellen Maris

Samen werken met andere ondernemers om mensen die het echt nodig hebben een hart onder de riem te steken is hartverwarmend voor alle betrokkenen. Daar zet ik graag mijn schouders onder!

Geert Kenis

Mijn ervaring wil ik graag ter beschikking stellen, en delen, met de tientallen andere ondernemers om samen een succes te maken van dit mooie initiatief. Zelf maak ik deel uit van de werkgroepen fondsenwerving en cultuur.

Semaha Marangoz

Het is mooi om te zien hoeveel ondernemers hun expertise en kennis samenbrengen om projecten te realiseren voor kinderen, jongeren en gezinnen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. “Echte vooruitgang laat niemand achter”.

Sandra Wauters

Samen met Ondernemers voor een Warm Belgie zet ik me graag vrijwillig in om projecten te realiseren die een positieve impact hebben op kwetsbare kinderen en gezinnen.

Koen Timmers

Met Ondernemers voor een warm België zet ik me graag in om kwalitatief onderwijs te brengen aan de meest kwetsbare personen in onze samenleving

Stijn Coninx

Samen iets doen, delen en andere mensen kansen geven vind ik heel belangrijk. Op die manier wordt het leven voor iedereen een stukje aangenamer.

Peter Claes

Iemand die je kent uit de nood helpen doe je zonder nadenken. Maar samen met andere ondernemers kinderen, en volwassenen, kunnen helpen die je niet persoonlijk kent en die met uitdagingen kampen die zo groot zijn dat je ze zelfs niet eens kan vermoeden, daar doe ik het voor.

Eric Ignoul

Aangezien ik mij vooral tussen ondernemers beweeg heb ik een unieke kans en voel ik mij goed om ondernemers te loodsen naar de sociale doelstellingen van OVWB. 

Jonas Coenen

“In onze snel veranderende digitale wereld, is het onze gedeelde verantwoordelijkheid om waakzaam te zijn en te voorkomen dat de digitale kloof zich verder verdiept.”

Patrick Hermans

Patrick Steenssens

In de groep onderwijs werk ik samen met heel toffe mensen zodat we er samen kunnen voor zorgen dat elk kind een faire kans krijgt op digitale ontwikkeling. 

Philip Boden

Steeds opnieuw moeten vaststellen dat vele kinderen nauwelijks kansen krijgen in onze maatschappij doet pijn. Daar wil ik, samen met mijn lieve collega’s bij OVWB, aan werken.

Martine Tempels

Het teruggeven aan de maatschappij is een essentieel onderdeel van mijn huidige tijdsbesteding en ik wil graag met OVWB diegene die het moeilijk hebben op weg helpen naar een betere toekomst.