Cultural opportunities for all

Our development does not stop in the classroom. In fact, it only begins there. Coming into contact with the ideas, views and dreams of others is equally important. That is culture. Fortunately, it is very widely developed in our society. It's just that not everyone has access to it in the same way.

Kids4Kids

De kinderen van vandaag leven niet meer in een geïsoleerde bubbel. Ze zijn deel van de wereld. De scholen en hun dagelijkse omgeving, spelen hierin een belangrijke rol. Veel kinderen willen zich engageren voor een groter doel. Op school zien ze, zeker in de stedelijke context, dat andere kinderen het moeilijker hebben dan zij. Daar willen ze heel graag iets aan doen. We streven ernaar kinderen en jongeren de kans te bieden om op een sportieve manier andere kinderen te helpen en zo bij te dragen aan een betere wereld voor iedereen.

In samenwerking met
Kids4Kids hebben we op 29 september 2023 met trots onze eerste sportdag (Sport4Kids) en Night Trail (Move4Kids en Run4Kids) georganiseerd in Hasselt. Op het dagprogramma namen maar liefst 480 leerlingen deel van vier Hasseltse scholen. ’s Avonds hebben meer dan 900 kinderen en volwassenen deelgenomen aan de Run4Kids. De opbrengst van €15.000 van de Move4Kids-campagne en Run4Kids Night Trail gaat rechtstreeks naar SOS Kinderdorpen en gezinnen in Hasselt. Het was een prachtige en sportieve dag waar zowel kinderen als volwassenen van hebben genoten.

We blijven ons inzetten om kinderen gelijke kansen te bieden op sportief en cultureel gebied.