We are looking for more than
9000 laptops

0
Families helped

Making a difference where we can.
Because we can

Ondernemers Voor een Warm België is een organisatie, van ondernemers die werkt met ondernemers om ervoor te zorgen dat mensen gelijke kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Ondernemers Voor een Warm België is actief in eigen land maar ook daarbuiten.

What we do

Niet iedereen krijgt evenveel kansen om zichzelf te ontwikkelen. Op heel veel vlakken is er daarom hulp nodig. Om onze impact zo groot mogelijk te maken en onze inspanningen niet te versnipperen, heeft Ondernemers Voor een Warm België 3 domeinen gekozen waar we willen meehelpen om het verschil te maken.

Education

Equal (digital) opportunities for all

Onderwijs speelt een fundamentele rol in de ontwikkeling van mensen. Van kinderen, maar ook in de verdere ontwikkeling van volwassenen. Maar alles, dus ook ons onderwijs, wordt steeds digitaler. En dus ook duurder. Daardoor wordt de drempel naar goed onderwijs voor een steeds groter aantal gezinnen razendsnel alleen maar groter. Ondernemers Voor een Warm België wil helpen om die digitale kloof te dichten. In ons land maar ook in het buitenland.

Nutrition

No one goes to school hungry

Goed en gezond eten is een basisbehoefte. Zolang die niet is vervuld, is er in ons hoofd weinig of geen ruimte voor ontwikkeling en zelfontplooiing. Toch gaan heel wat kinderen nog elke dag met honger naar de klas. Ook in ons land. En daar willen we met Ondernemers Voor een Warm België echt wat aan doen. Ook dat doen we zowel in ons land als daarbuiten.

Culture

Cultural opportunities for young and old

Onze ontwikkeling stopt niet in de klas. Daar begint ze eigenlijk pas. In contact komen met de ideeën, opvattingen en dromen van anderen is even belangrijk. Dat is cultuur. Gelukkig is die in onze maatschappij erg breed ontwikkeld. Alleen heeft niet iedereen daar op dezelfde manier toegang toe. Een werkgroep binnen Ondernemers Voor een Warm België onderzoekt op dit ogenblik hoe we cultuur beschikbaar kunnen maken voor iedereen.

What can you do?

To help as many people as possible, we need your help. You can help by donating funds. For our education project, we are also always looking for laptops that are still working.

Financial support

Your company, too, can help. If companies help us, each according to their own ability, together we can make our society better for everyone. Because together, we can make a substantial difference.

Also laptops

Companies and institutions, even more so than families, regularly have perfectly working laptops that are still being replaced. Your old devices can be given a new, valuable life.

De activiteiten en de werking van Ondernemers Voor een Warm België draagt bij tot het behalen van 9 van de 17 SDG's (Sustainable Development Goals)